پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
داخلی
ردیف نام پروژه دوره اجرای طرح کارفرما
از سال تا سال
1 ارزیابی شرکت و طرح 1394 ادامه دارد صندوق نوآوری و شکوفایی
2 همکاري در زمينه بهره مندي از خدمات صندوق ضمانت صادرات 1393 ادامه دارد شرکت بازرگاني پتروشيمي ايران
3
ارائه خدمات کارشناسی و مشاوره در زمینه های تخصصی مورد درخواست شرکت تامین سرمایه امید
1393 ادامه دارد تامین سرمایه امید
4 همکاري در خصوص امکان سنجي و تدوين گزارشات نظارتي 1392 ادامه دارد موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند
5 همکاریهای متقابل آموزشی و پژوهشی 1392 ادامه دارد دانشگاه تربیت مدرس
6 همکاری مشترک در اجرا و بهره برداری از پروژه ها 1392 ادامه دارد کنسرسیوم پیشرو ( گروه شرکتهای مشاور)
7 همکاري در خصوص امکان سنجي و تدوين گزارشات نظارتي 1392 ادامه دارد شرکت خدمات گستر رفاه پرديس
8 همکاري در خصوص امکان سنجي و تدوين گزارشات نظارتي 1392 ادامه دارد تعاوني مصرف بانک رفاه کارگران
9 همکاري متقابل در زمينه تدوين زنجيره ارزش واحدهاي تحت پوشش 1392 ادامه دارد انجمن طيور ايران
10 بررسی و ارزیابی طرح پرونده های اعتباری ارجاعی از طرف بانک 1392 ادامه دارد بانک توسعه تعاون تبریز
11 کارگزاری فعال در کل کشور 1392 1393 صندوق ضمانت صادرات ایران
12 امکان سنجی طرحهای ارجاعی از بانک 1392 1393 بانک مهر اقتصاد تبریز
13 همکاري وبهره گيري از پتانسيلهاي طرفين در حوزه هاي امکانسنجي و نظارت برطرحها 1391 ادامه دارد شرکت توسعه صنعتی آریتس
14 اعطای نمایندگی جهت بررسیهای لازم و تشکیل و تکمیل پرونده متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه 1391 ادامه دارد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
15 بررسي و ارزيابي پرونده هاي اعتباري 1391 1393 بانک توسعه تعاون تهران
16 همکاري و اجراي مشترک دوره هاي آموزشي 1390 ادامه دارد پارک علم و فناوري آ.ش
17 همکاري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي وپژوهشي 1390 ادامه دارد پارک علم و فناوري آ.ش
18 همکاريهاي متقابل آموزشي 1390 1393 انجمن مديران کنترل کيفي و مسئولين فني
19 بررسي و ارزيابي پرونده هاي اعتباري 1390 1393 بانک توسعه تعاون ايران
20 بررسي طرحهاي ايجادي و توسعه 1390 ادامه دارد بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آ.ش
21 مشارکت در بازارسازي وليزينگ مواد و مصالح 1390 1391 شرکت ليزينگ شتاب
22 بررسي و طبقه بندي مشکلات واحدهاي سرمايه گذاري خارجي 1390 1392 سازمان امور اقتصادي و دارايي  استان آ.ش
23 مشارکت دربرگزاري دوره هاي آموزشي وسمينارهاي تخصصي 1390 1391 شرکت فني مهندسي پارسا تدبير
24 تعيين و تصديق تعهدات متقاضيان طرح عارضه يابي سام 1390 1392 جهاد دانشگاهي واحدخواجه نصيرالدين طوسی
25 بررسي و نظارت طرحها 1390 ادامه دارد بانک کشاورزي ايران
26 همکاری در خصوص برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه 1390 1391 Tuv Rheinland
27 بررسي و ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاران خارجي ، مديريت و نظارت بر اجراي پروژه 1389 1390 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آ.ش
28 تدوين فلودياگرام فرآيندهاي عملياتي دستگاههاي مجوز دهنده سرمايه گذاري 1389 1390 سازمان امور اقتصادي و دارايي استان آ.ش
29 تشکيل هسته مطالعاتي و اجرايي در خصوص پروژه هاي حوزه CIS 1388 1389 دکتر بهرام اسدي
30 بررسي اعتباري طرحهاي ارجاعي 1388 1392 صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک
31 تشکيل کنسرسيوم در اجرا و بره برداري از پروژه ها 1386 1388 هيدنکا، بسان انرژي، آذرسيماب مشاوران انرژي و صنعت، آذرآب
32 همکاريهاي متقابل آموزشي –ارائه خدمات مشاوره اي 1385 1387 شرکت خدمات علمي و صنعتي استان آ.ش
33 همکاريهاي متقابل آموزشي –ارائه خدمات مشاوره اي 1385 1386 رفاه صنعت آذربايجان
34 همکاري مشترک در اجراي پروژه ها 1385 1386 مديران سرمايه دانش
35 ارائه خدمات مشاوره اي ، فني و مهندسي 1384 1388 خانه صنعت و معدن
36 همکاريهاي متقابل آموزشي 1384 1388 سازمان آموزش شرکت تراکتورسازي ايران
37 همکاريهاي متقابل آموزشي 1382 1387 شهرک هاي فن آوري قطعات خودرو
38 مشاور اصلي استقرار سيستم مديريت کيفيت 1382 1385 انجمن قطعات خودرو
39 همکاريهاي متقابل آموزشي 1381 1383 مجتمع آموزشي وزارت نيرو
40 همکاريهاي متقابل آموزشي 1381 1387 سازمان صنعت ، معدن و تجارت
41 مديريت امور قراردادها و امور بازاريابي و تبليغات 1380 1381 شرکت فرنگاران آذر