پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
جواز و پروانه
  • دارنده مجوز پژوهش های صنعتی و معدنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • دارنده پروانه خدمات فنی و مهندسی در زمینه سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت
  • دارنده پروانه خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی صنعتی ، فلزات اساسی ، صنایع خودرو