پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
تأیید صلاحیت ها
  • تائید صلاحیت استقرار سیستم های مدیریت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • تائید صلاحیت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  • تائید صلاحیت از شرکت نوسازی صنایع ایران
  • تائید صلاحیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیمانکار عمومی (GC )
  • تاییدیه ملی آموزش از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (5 گرایش )
  • تائید صلاحیت آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • تائید صلاحیت برگزاری دوره های آموزشی بورس از سازمان اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • تائید صلاحیت از سازمان توسعه تجارت (رتبه D شرکت مدیریت صادرات)
  • تائید صلاحیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی