پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
رتبه بندی
 • رتبه بندی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی (الف 2 - 6 گرایش)
  • ساختمان، مسکن و شهرسازی
  • کشاورزی و صنایع تبدیلی
  • خدمات
  • صنعت، شاخه فلزات و معادن
  • صنعت، شاخه انرژی، نفت و گاز
  • صنعت، شاخه مصنوعات
 • رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت راهبردی ریاست جمهوری)
  • پایه سه در تخصص صنایع حمل و نقل
  • پایه سه در تخصص صنایع فلزات اساسی
  • پایه سه در تخصص خدمات مدیریت سیستم و اقتصاد
 • دارنده رتبه مدیریت صادرات از سازمان توسعه تجارت ایران