بازرگانی و امور بین الملل
دپارتمان بازرگانی خارجی شرکت پژوهشگران فن گستر با هدف انجام فعالیتهای تجاری در زمینه های ذیل ارائه خدمات می نماید :
 • ارائه خدمات مشاوره ای بازرگانی
 • واردات و صادرات تخصصی محصولات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی
 • یافتن بازارهای هدف جهت توسعه صادرات
 • تامین ماشین آلات  و مواد اولیه واحدهای صنعتی
 • مشاوره در خصوص اولویت های سرمایه گذاری و اخذ مجوزهای لازم در داخل کشور
 • مشاوره در خصوص انتخاب تکنولوژی و تامین ماشین آلات و تاسیسات
 • مشاوره در زمینه تامین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری
 • مشاوره و همکاریهای تجاری در خصوص انتقال تکنولوژی
 • معرفی قوانین و مقررات  جاری کشور برای سرمایه گذاران خارجی
 • مشارکت ، نظارت و راهبری طرحهای سرمایه گذاری
 • برگزاری مناقصات بین المللی

همچنین اینشرکت  بعنوان شرکت تخصصی مدیریت صادرات ، با کسب مجوزهای لازم از سازمان توسعه تجارت و با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع ،  معادن و کشاورزی  ایران، و سازمان صنعت ، معدن و تجارت  ایران افتخار همکاری با شرکتها و موسسات مختلف را در زمینه های ذیل دارد :
 • صادرات کلیه کالاها و خدمات مجاز بازرگانی
 • انتقال و توسعه فناوری از داخل کشور به خارج 
 • انجام تحقیقات بازاریابی برای شناسایی بازار هدف
 • انجام کلیه امور بازاریابی داخلی، خارجی و تبلیغاتی
 • تعیین ویژگیهای کمی و کیفی محصول مورد نیاز بازار هدف
 • شناسایی و انتخاب توزیع کننده
 • آموزش توزیع کنندگان در مورد نحوه بازایابی هر محصول خاص
 • انجام کلیه امور انتقال ارزی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با حوزه فعالیت شرکت مرتبط باشد