پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
انتخاب جناب آقای مهندس عبدالاحد فرج زاده به عنوان كارآفرين نمونه
سه شنبه 26 بهمن 1395
آقاي مهندس عبدالاحد فرج زاده ، مدير عامل شركت پژوهشگران فن گستر دريازدهمين جشنواره بزرگ "كار آفرينان برترکشور" بعنوان كارآفرين نمونه در بخش خدمات انتخاب و از سوي وزير محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي در حضور استاندار ، مسئولين و نمايندگان مجلس مفتخر به دريافت لوح تقدير و تنديس ويژه گرديدند.