پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
نمایندگی ها

صندوق ضمانت صادرات ایران
 
 به موجب وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات و  بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه  ها و بيمه نامه ها  به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان كمك مي نمايد.
 
بيمه نامه ها : 
 • بيمه نامه خاص صادرات
 • بيمه نامه سرمايه گذاري
 • بيمه نامه اعتبار خريدار
 • بيمه نامه اعتبارسنجي خارجي
 • بيمه نامه کل گردش صادرات
 • بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي
 • بيمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی
 • بيمه نامه خاص صدور خدمات فني ومهندسي
ضمانت نامه ها : 
 • اعتبار سنجي داخلي
 • ضمانت نامه اعتباري توليدي
 • ضمانت نامه اعتبار خریدار
 • ضمانت نامه اعتباري ارزي
 • ضمانت نامه اعتبار ريالي
 • ضمانت نامه بانکي پيش پرداخت و حسن انجام کار
دریافت مدارک مورد نیاز


صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
 
از آن ‌جايي‌كه يکي از اصلي‌ترين موانع اعطاي تسهيلات اعتباري براي تعاوني‌ها نداشتن وثايق کافي مورد نظر موسسات مالي و اعتباري و بالا بودن ريسك سرمايه‌گذاري براي اين بنگاه‌ها است، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون، جهت توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، از طريق اعتبارسنجي متقاضيان نسبت به صدور انواع ضمانت‌نامه‌ اقدام مي‌نمايد.

 انواع ضمانت نامه ها : 
 • ضمانت‌نامه اعتباري
 • ضمانت نامه تعهد پرداخت
 • ضمانت نامه حسن انجام کار
 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزايده
 • ضمانت نامه حسن اجراي تعهدات
 • ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت
 • ضمانت نامه استرداد کسور وجه ضمان
 • ضمانت نامه گمرگي
 • ضمانت نامه تضمين معاملات 
 • ضمانت نامه  انتشار اوراق صکوک
 • ضمانت نامه  خريد دين 
 • ضمانت نامه هاي متفرقه

دریافت مدارک مورد نیاز
مشاهده جزئیات بیشتر