پیگیری پروژه

کد پروژه: :
کلمه عبور: :
تشکل های تعاون روستایی خراسان شمالی ۶۷میلیارد ریال تسهیلات جذب کردند
ایرج ناصری مقدم شنبه  اظهار کرد: از این میزان مبلغ ٦٣ میلیارد و ٨٢٥ میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش از محل سرمایه گذاری شبکه تعاون روستایی به منظور تامین و توزیع انواع نهاده های کشاورزی مورد نیاز کشاورزان و خریدهای توافقی محصولات کشاورزی بوده است.
وی افزود: از محل منابع داخلی بانک ها نیز م ...

ادامه مطلب ...

مهمترین موانع کسب و کار در ایران
مهمترین موانع کسب و کار در ایران عبارت است از دشواری اخذ وام از بانکها، چگونگی مالیات ستانی و مقررات و موانع اداری ...

ادامه مطلب ...